Våra tjänster

För privata kunder

Borstning av avloppsrör

Tömmer avloppsrören helt invändigt.

Har du fått stopp i ett eller flera avloppsrör, eller bara vill tömma dem helt med lång hållbarhet, så är borstning ett kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ för dig. 
 

Före tömningen av avloppsrören, filmar våra inspektörer i dem med hjälp av filmutrustning. Tillsammans får ni insyn i skicket på avloppsrören. Även efter utfört arbete filmar teknikerna i avloppsrören för att kunna dokumentera resultat. Detta erhåller du i en USB tillsammans med skriftlig rapport på utfört arbete. Ni behöver därefter inte tänka på varken spolning eller stopp på väldigt många år!
 

Vi är verksamma i följande län:

Stockholm, Uppsala.
 

Om du befinner dig i ett annat län, men ändå vill anlita oss, så kan du kontakta vår kundtjänst för bästa hjälp.

Vattendroppar

Filmexempel

För- och eftervideos.

Nedan kan du se exempel på för- och eftervideos från utförda arbeten. Borstmaskinerna tömmer avloppsrören och samtidigt rengör dem med hjälp av borstarna. Endast fläckar från oxideringar kvarstår, men i övrigt blir rören som nya. Du erhåller likadana filmbevis tillsammans med rapport efter utförd tömning av dina avloppsrör.